This job has expired

Health, Social Care and Well-Being Partnership Officer

Employer
GAVO (Gwent Association of Voluntary Organisations)
Location
Based in Blaenau Gwent
Salary
Salary Scp 28 – 32 £25,463 - £29,056 pa pro rata
Closing date
4 Jul 2022

View more

Sector
Community
Hours
Part Time
Contract Type
Contract
You need to sign in or create an account to save a job.

Job Details

Health, Social Care and Well-Being Partnership Officer
Salary Scp 28 – 32 £25,463 - £29,056 pa pro rata
Actual Starting Salary Scp 28 £20,654.67 pa
30 hours per week (work pattern to be agreed)
Funded by Aneurin Bevan University Health Board until 31st March 2025
Based in Blaenau Gwent

GAVO supports, facilitates and brokers positive change in the well-being of people and communities through collaborative approaches.

The Health, Social Care and Well-Being Partnership Officer is the first point of contact supporting and building the Health, Social Care and Well-Being Agenda at a local and regional level.

You will need to be an excellent communicator with the ability to negotiate and empower. A good understanding of the third sector’s role in Health, Well-Being and Social Care, along with knowledge of Health and Social Care policy and the Social Services and Well-being Act 2014, is essential.

An experienced facilitator and team player with good IT skills and a flexible approach, who is able to prioritise and meet deadlines.

For an informal discussion about the role, please contact Huw Lewis.

For an application pack and to apply, please select the apply button. No CVs accepted. Only shortlisted candidates will be contacted.

GAVO is committed to working towards its workforce being more representative of the population that we serve and particularly welcomes applications from people from minority ethnic communities. Selection will be made on ability and skills to undertake the role.

Closing Date: Monday 4th July 2022 at 10am
Interview Date: To be confirmed

This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.

Swyddog Partneriaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Llesiant
Cyflog Scp 28 – 32 £25,463 - £29,056 y flwyddyn pro-rata
Gwir Gyflog yn dechrau ar Scp 28 £20,645.67 y flwyddyn
30 awr yr wythnos (y patrwm gwaith i’w gytuno)
Ariennir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan tan 31 Mawrth 2025
Yn cwmpasu ardal Blaenau Gwen

Mae GAVO yn cefnogi, yn hwyluso ac yn brocer newid cadarnhaol yn llesiant pobl a chymunedau trwy ddulliau cydweithredol.

Y Swyddog Partneriaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Llesiant yw’r pwynt cyswllt cyntaf o ran cefnogi a datblygu’r Agenda Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Llesiant ar lefel leol a rhanbarthol.

Bydd angen sgiliau cyfathrebu rhagorol arnoch, yn ogystal â'r gallu i negodi a grymuso. Mae’n hanfodol bod gennych chi ddealltwriaeth dda o rôl y trydydd sector o ran Iechyd, Llesiant a Gofal Cymdeithasol, ynghyd â gwybodaeth am bolisi Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014.

Hwylusydd profiadol sy’n gweithio’n dda mewn tîm, gyda sgiliau TG da ac agwedd hyblyg, yn ogystal â’r gallu i flaenoriaethu a chyflawni gwaith yn brydlon.

I drafod y rôl yn anffurfiol, cysylltwch â Huw Lewis.

Mae GAVO wedi ymrwymo i weithio tuag at sicrhau bod ei weithlu’n fwy cynrychioliadol o’r boblogaeth rydym yn ei gwasanaethu ac mae’n croesawu’n benodol geisiadau gan bobl o gymunedau lleiafrifoedd ethnig. Detholir ar sail gallu a sgiliau i ymgymryd â’r rôl.

I gael pecyn cais ac i wneud cais, dewiswch y botwm ymgeisio. Ni dderbynnir CVs. Dim ond yr ymgeiswyr sydd wedi cyrraedd y rhestr fer y byddwn yn cysylltu â nhw.

Dyddiad Cau: Dydd Llun 4ydd Gorffennaf am 10am
Dyddiad y Cyfweliad: I'w gadarnhau

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae'r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.

Company

GAVO was established in 1927 and is now the longest-standing and largest County Voluntary Council in Wales.

We are committed to strengthening the effectiveness of the Voluntary and Community Sector across Blaenau Gwent, Caerphilly, Monmouthshire and Newport.

Our Vision
A society where communities, individuals, partner organisations and the third sector work together in a culture of equality, shared ownership, responsibility and support to build a sustainable future.

Our Mission
To improve the lives and opportunities of communities through partnership and collaboration.

You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert