Area Fundraising Manager (Wales)

Recruiter
RNIB
Location
Flexible - Wales
Salary
£24860 pa
Posted
11 Oct 2017
Closes
02 Nov 2017
Ref
Ref. 9192
Sector
Disability
Hours
Full Time
Contract Type
Permanent

Are you ready to be part of something exciting?  We are currently recruiting for an Area Fundraising Manager to work across Wale and proactively work in partnership with teams across RNIB to develop and implement a range of volunteering solutions and initiatives and to act as a primary contact for the final selection and initial training of volunteers.

Knowledgeable in motivating people to get involved, able to quickly build rapport and establish professional relationships with others, you will help to deliver a seamless experience for volunteers, provide timely advice across the team and proactively manage local recruitment.

With extensive experience in volunteer recruitment and management, you will have an appreciation of the issues debated by the blind and partially sighted community. You'll also be prepared to work as part of a multi-skilled team to help develop the volunteer offer.

This role requires travel across the area so a full driving license and access to a vehicle would be beneficial.

In exchange we offer a competitive salary, a stimulating and supportive working environment and a benefits package including:

  • 26 days holiday per year (plus bank holidays), which increase with service.
  • Excellent pension schemes

If you would like to apply for this great job opportunity please click the apply button.

Closing date for applications Thursday 2nd November 2017.
Interview date: Friday 10th November 2017.

We’re the Royal National Institute of Blind People (RNIB Group) and we’re here for everyone affected by sight loss. Working for us means working for one of the UK’s biggest charities, supporting almost two million people living with sight loss in the UK.

 

Rheolwr Codi Arian Dalgylch (Cymru) – Cyf Ref. 9192

Oriau: 36 awr yr wythnos
Cyflog: £24,860
Lleoliad: Caerdydd
Math o gontract: Parhaol
Dyddiad cau: Dydd Iau 2 Tachwedd 2017
Dyddiad y cyfweliad:  Dydd Gwener 10 Tachwedd 2017

Ni yw Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall (RNIB) ac rydyn ni yma i helpu pawb sy'n colli'u golwg. Wrth weithio i ni, rydych chi'n gweithio i un o elusennau mwyaf Prydain, sy'n cefnogi bron i ddwy filiwn o bobl sy'n colli'u golwg.    

Mae'r tîm Codi Arian Cymunedol yn mynd trwy gyfnod cyffrous o dyfu a datblygu, ac yn pennu nodau a thargedau codi arian newydd wrth symud ymlaen. 

Fel Rheolwr Codi Arian Dalgylch byddwch chi'n weithgar wrth gyfrannu at ddatblygu gwaith Codi Arian Gwirfoddol ac yn gallu cyrraedd a chynnal incwm sydd wedi'i glustnodi drwy greu rhwydwaith o Wirfoddolwyr brwdfrydig ac effeithiol.

Gyda phrofiad o godi arian ar lefel gymunedol ac o ofyn i bobl am arian, byddwch chi'n gallu recriwtio tîm o Wirfoddolwyr Codi Arian i gyrraedd eich nodau.

Byddwch chi'n arweinydd tîm cryf sy'n gallu siarad ag amrywiaeth eang o bobl er mwyn sicrhau bod canlyniadau'n cael eu cyflawni a bod targedau'n cael eu cyrraedd. Wrth ddefnyddio eich menter eich hunan, dylech fod yn gallu gweld cyfleoedd yn eich dalgylch, gwneud y gorau o lwyddiant a sicrhau canlyniadau.

Bydd gennych brofiad hefyd o ysgogi pobl i gymryd rhan ac o feithrin perthynas yn gyflym ac yn broffesiynol gydag eraill, er enghraifft cwmnïau ac unigolion sy'n eich cefnogi. 

Mae trwydded yrru lawn a/neu ddefnydd o gar yn faen prawf hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Am ragor o fanylion a ffurflen gais cliciwch ar y botwm gwneud cais (apply).