Gweithiwr Prosiect Newid Meddyliau - Blaenau Gwent

Recruiter
Location
Newport, Newport (Casnewydd)
Salary
£21,530 - £24,472 (37 awr yr wythnos)
Posted
07 Oct 2016
Closes
07 Nov 2016
Hours
Full Time
Contract Type
Permanent

Gweithiwr Prosiect Newid Meddyliau - Blaenau Gwent

Cyflog £21,530 - £24,472 (37 awr yr wythnos)

Rydym yn edrych am Weithiwr Prosiect dynamig ac ysbrydoledig i ymuno â thîm Newid Meddyliau.  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn darparu cyrsiau/grwpiau hunanreoli, cymorth i gyfoedion a chymorth un i un i bobl ifanc (14-25) sydd â phroblemau iechyd meddwl. Bydd angen i chi gael amrywiaeth o sgiliau, gwybodaeth a gallu i gyflwyno, darparu a datblygu cymorth ar draws tair elfen y prosiect yn llwyddiannus. Mae hyn yn gyfle i gyfrannu mewn ffordd gadarnhaol at brosiect cyffrous, arloesol.  Mae'r prosiect Newid Meddyliau, www.changingmindsproject.org.uk yn ymdrin â Gwent i gyd a bydd y swydd hon wedi ei lleoli ym Mharth Dysgu Blaenau Gwent, Coleg Gwent.

Mae'r swydd yn cael ei hariannu hyd at fis Tachwedd 2018 a wedyn bydd yn ddibynnol ar y gallu i sicrhau cyllid parhad.

I lawrlwytho pecyn ymgeisio i'r swydd uchod ewch i  www.newportmind.org/vacancies

Rhaid dychwelyd ceisiadau wedi'u cwblhau drwy e-bost i admin@newportmind.org

Ni chaiff ceisiadau drwy CV eu derbyn

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12:00pm ddydd Mercher 26 Hydref 2016

Cynhelir cyfweliadau ddydd Iau 3 Tachwedd 2016

Mae Mind Casnewydd yn gweithio tuag at fod yn gyflogwr Cyfle Cyfartal. Rydym yn croesawu ceisiadau sy'n adlewyrchu amrywiaeth y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

Rhif Elusen Gofrestredig: 1036964 Cyfyngedig drwy Warant

Cofrestrwyd yng Nghymru. Rhif Cofrestredig: 2916027